Garni hotel Vandot (v nadaljevanju hotel) je last podjetja Vandot d.o.o. (Borovška c. 73, 4280 Kranjska Gora) oddaja nastanitve v skladu svojimi Splošnimi pogoji poslovanja.

Sklenitev pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme pisno naročilo stranke preko katerega koli prodajnega kanala. S tem se smatra, da stranka v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (v nadaljevanju SPP).

Rezervacije

Potrjena rezervacija je zaveza, pogodba med hotelom in gostom, katere določila morata oba spoštovati. Pogoji rezervacije so vedno jasno razvidni pred dokončno potrditvijo rezervacije.

Najem nastanitvene enote vključuje:

 • najem izbrane nastanitve – sobe ali apartmaja na noč;
 • uporabo posteljnine;
 • uporabo brisač;
 • parkirni prostor pred hišo ali uporabo javnega parkirnega prostora;
 • brezplačno porabo prostora za shranjevanje in sušenje športne opreme;
 • brezplačni Wi-Fi;
 • dobrodošlico;
 • DDV, prijavo.

Hotel se potrudi, da pri rezervaciji nastanitve poskuša upoštevati dodatne strankine želje.

Hotel je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je gost rezerviral, in uresničiti dogovorjene storitve. Gost se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih je/bo izkoristila. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz. ki niso v hotelski ponudbi.

Obvezna in opcijska doplačila so navedena v rubriki plačilni in odpovedni pogoji.

Obvestilo gostom pred prihodom v hotel

Hotel gostom najmanj dan pred prihodom na posredovani elektronski naslov ali telefon pošlje sporočilo, v katerem ga spomni na veljavno rezervacijo, obvesti o možni uri prijave v hotel in načinu kontaktiranja hotel ter načinu vstopa v hotel.

Prijava/odjava gostov

Prijava

Ob prijavi v hotel je potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument (potni list, osebno izkaznico, vozniški izpit…). Dokumenti morajo biti veljavni v času prihoda in odhoda gosta iz hotela. Vsaka oseba, ki je nastanjena v hotelu je dolžna imeti veljavni dokument. V kolikor oseba ni polnoletna mora za to poskrbeti zanj odgovorna oseba.

Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene v hotelu je strogo prepovedano.

Rezervirana nastanitvena enota je gostu na voljo med 14. in 19. uro na dan prihoda.

Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči zgodnja prijava.

Ob prijavi gosti prejmejo mapo:

 • z vsemi potrebnimi informacijami in pravili, ki se tičejo bivanja v objektu; le ta morajo natančno tudi prebrati in upoštevati;
 • ključ, ki odpira vhodna vrata, vrata nastanitvene enote in smučarske/kolesarske sobe;
 • podatki za dostopanje do wi-fi;
 • vizitko objekta s kontaktnimi številkami odgovornih oseb;
 • osnovne informacije o možnostih preživljanja svojega časa v okolici.

Za vse dodatne informacije je na voljo recepcija ali osebje v času zajtrka.

Odjava

Na dan odhoda mora stranka do 10. ure zapustiti sobo, oddati ključ na recepciji in poravnati vse neporavnane stroške (turistično takso, minibar, savno…).

Če stranka prekorači čas odhoda in odide do 13. ure, lahko hotel od nje zahteva doplačilo. Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči pozna odjava. Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

V kolikor stroški ne bodo ob odjavi plačani v celoti, bomo bremenili vašo kreditno kartico in vas o tem obvestili po elektronski pošti oz. preko kanala preko katerega ste kontaktirali s hotelom.

Zajtrk

Zajtrk je od 8: do 10. ure.

V kolikor je izražena potreba po zajtrku pred 8. uro (zaradi zgodnjega odhoda, zaradi pohodov v gore, zaradi prireditev…), je le to stvar predhodnega dogovora. Gostom pripravimo pakete s hrano in jih pravočasno dostavimo v sobo oz. omogočimo gostom vstop v jedilnico, vendar ne zagotavljamo celostno postrežbo.

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Parkiranje

Za hotelske goste zagotavljamo omejeno število parkirnih mest, in sicer 2 parkirni mesti ob hotelu. Ostali gosti parkirajo na javnem parkirišču. Parkirišča so plačljiva. Lastniki/stranke sami odgovarjajo za svoje avtomobile, motorje in druga prevozna sredstva ter stvari, ki jih pustijo v njih. Za izgubo ali poškodbe ne odgovarjamo.

Dodatno ležišče in otroci

Maksimalno število oseb v hotelu je enako številu postelj. Otroci kot tretja oseba oz. dodatna oseba v sobi niso dovoljeni, razen otroci do 1 leta starosti, ki spijo skupaj starši v zakonski postelji.

Dodatno ležišče ali otroška postelja niso na voljo v nobeni nastanitveni enoti.

Otroci so v hotelu vedno dobrodošli. V nastanitveni enoti lahko bivajo le skupaj z odraslo osebo, izjema so družine, skupine, ki rezervirajo več nastanitvenih enot hkrati.

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Minibar

Živila v hladilniku se uporabljajo proti plačilu. Cenik je priložen.

Vsak dan v času dnevnega pospravljanja se preveri porabo in dopolni porabljene izdelke, hkrati pa se izvaja evidenca porabe na sobo.

V minibarih je lahko le hotelska vsebina minibara oz. v njem ni dovoljeno shranjevanje drugih živil.

Savna

Pred uporabo savne je potrebno prebrati navodila. Gostje so dolžni spoštovati dogovorjen urnik. 1-kratni obisk savne traja 2 uri, v savni pa so lahko max. 4 osebe istočasno. Uporaba savne je na lastno odgovornost in je samopostrežna.

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Smučarska/kolesarska soba

Ta prostor je namenjen shranjevanju vse vrste športne opreme in obutve (smučarski, kolesarski čevlji).

Gosti so dolžni v tem prostoru puščati vso športno opremo (tudi obutev). Po hotelu in v nastanitvenih enotah je prepovedano hoditi v smučarskih/kolesarskih čevljih in v nastanitvene enote nositi smučarsko, kolesarsko in drugo športno opremo.

Prostor je zaklenjen, vanj pa lahko gostje dostopajo je s ključem/kartico.

V prostoru je sušilec za smučarske čevlje, ki se lahko uporablja tudi za sušenje npr. motorističnih oblek in podobno, vendar ob predhodnem dogovoru. S sušilcem lahko upravljajo le zaposleni v hotelu.

Mir in tišina

V hotelu mora biti mir med 22. in 7. uro.

Red in čistoča hotela in nastanitvenih enot

Gostje so dolžni skrbeti za red in čistočo v hotelu in v svoji nastanitveni enoti.

Nastanitvene enote se pospravljajo dnevno. Pri tem poskrbimo za osnovno čistočo sobe in kopalnice. V kolikor so stvari gostov na tleh, jih ne premikamo in ne pospravljamo, enoto pospravimo le v meri, kot je to mogoče.

Posteljnina in brisače se v toku ene rezervacije menjajo v kolikor je rezervacija dolga najmanj 5 noči. V kolikor gost želi pogostejše menjanje brisač, mora upoštevati navodila napisana v sobi. Vsekakor pa prosimo goste za ekološko ravnanje, saj z zmanjševanjem porabe vode in čistil znižujemo stroške okolja in skrbimo za naravo.

Kajenje

V hotelu kajenje ni dovoljeno v nobenem prostoru. Kajenje je dopustno na balkonih ali na zunanjih površinah hotela, vendar pa je potrebno ugasnjene odpadke za seboj pospraviti in odložiti v zunanjih smetnjakih. V sobah, kjer balkonov ni, je kajenje (npr. na oknih) strogo prepovedano. Hotel ima pravico zaračunati dodaten znesek za kritje stroškov čiščenja, osvežitve in zračenja sobe. Poleg omenjenega zneska bo dodatno zaračunana morebitna škoda, hotel pa ima pravico gosta predčasno odsloviti. V primeru intervencije gasilske službe zaradi kajenja, je gost dolžan plačati vse nastale stroške s tega naslova.

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Hišni ljubljenci

Hišni ljubljenci v hotelu niso dovoljeni.

Vrata

Gostje so zaradi varnosti vseh oseb in stvari dolžni zaklepati vsa vrata ob vsakem prihodu in izhodu v hotel, saj s tem zmanjšajo možnost kraje.

V nastanitve ni dovoljeno:

 • nositi hrano in pijačo (izjema apartma);
 • nositi tekočih snovi, ki se rade vnamejo ali eksplodirajo, ne snovi z močnim in neprijetnim vonjem in podobno;
 • pranje in likanje;

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Omejitev odgovornosti in povzročena škoda

Hotel jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo poštenega trgovca. Družba ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali poškodovanje lastnine gostov ali osebne poškodbe, ki na kakršen koli način nastanejo med bivanjem v hotelu (razen osebnih poškodb gostov, ki nastanejo neposredno zaradi hude malomarnosti družbe). Celotna odškodninska odgovornost družbe ne presega rezervacijske vrednosti.

Nič v pogodbi ali katerem koli drugem dokumentu v zvezi z njo ne pomeni izključitve odgovornosti za primer smrti ali osebne poškodbe, ki nastane zaradi hude malomarnosti družbe ali odgovornosti za prevare ali napačno tolmačenje.

Hotel je pod video nadzorom.

Če se pri hotelski storitvi pojavi motnja ali škoda, se bo hotel potrudil, da jo čimprej odpravi, gost pa je dolžen prispevati k temu, da se motnja odpravi oz. da je škoda čim manjša.

Če gost povzroči škodo kjerkoli v hotelu ali na njegovem zunanjem prostoru, zanjo v celoti odgovarja, hotel pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo gost lahko utrpel v takem primeru.

V primeru kršitev hišnega reda oziroma povzročanja škode si hotel dovoli izvesti ukrep prepovedi vstopa, odstranitev gostov iz hotelskih prostorov in povračilo povzročene škode.

Hotel si pridržuje pravico in gost ga pooblašča, da za morebitno škodo ali odtujitev predmetov, bremeni njegovo kreditno ali plačilno kartico.

Plačilni in odpovedni pogoji

Vsaka rezervacija je potrjena šele, ko je plačano predplačilo, katerega višina pa je odvisna od pogojev rezervacije, ki velja za izbrano ponudbo. Rezervacije se zaračunavajo na več načinov in v več delih. Ponudbe imajo različne pogoje tako glede cene, minimalnega števila nočitev kot tudi plačila.

Ceniki so:

 • standard cenik (standard rate) – minimalno bivanje 2 noči
 • cenik za kratkoročno bivanje (short stay rate) – minimalno bivanje 1 noč
 • cenik brez možnosti vračila denarja (non refundable) – minimalno bivanje 4 noči
 • cenik zadnja minuta (last minute) – minimalno bivanje 2 noč
 • posebne ponudbe, darilni boni ali paketne ponudbe:
  • minimalno bivanje je odvisno od izbrane ponudbe.

Plačilni in odpovedni pogoji

Plačilni in odpovedni pogoji glede na izbrano ponudbo:

 • standard cenik in cenik za kratkoročno bivanje:
  • gost lahko brezplačno odpove do 30 dni pred prihodom; gostu bo zaračunan znesek v višini 50 % skupne cene če odpove v 30 dneh pred prihodom;
  • gostu bo zaračunano predplačilo v višini 50 % skupne cene po opravljeni rezervaciji;
 • cenik brez možnosti vračila denarja: znesek rezervacije v višini 100% cene rezervacije se zaračuna kadar koli po opravljeni rezervaciji; vračila denarja ni;
 • cenik zadnja minutka: brezplačna odpoved do 5 dni pred prihodom, kasneje se zaračuna 100% vrednost rezervacije;
 • v primeru neprihoda se zaračuna celoten znesek rezervacije (100%);
 • pri predčasnem odhodu je potrebno plačati 100 % rezervacijsko vsoto;
 • za posebne ponudbe, darilne bone ali pakete lahko veljajo posebni pogoji.

V vsakem primeru si pridružujemo pravico, da vam zaračunamo administrativne stroške povezane z nastalo odpovedjo.

Posebne ponudbe

Ponudbe, ki jih lahko štejemo kot posebne ponudbe (last minute, first minute, akcije in podobno), veljajo od dneva, ko so objavljene na spletni strani do dneva, ki je naveden kot konec akcijske ponudbe. Posebne ponudbe ne veljajo za rezervacije, ki so bile sklenjene pred nastankom ponudbe ali po preteku ponudbe. Ponudbe veljajo samo pod pogoji, navedenimi na spletni strani.

Odpovedni riziko

Gostom priporočamo zavarovanje odpovedi rezervacije, ker denarja, v kolikor je zaračunano v skladu z odpovednimi pogoji, ne vračamo. To velja za vse situacije, tudi zdravstvene.

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, predlagamo zavarovanje odpovedi pri eni od zavarovalnih agencij. Pri tem opozarjamo goste, da so pozorni na vsebino zavarovalne police.

Pravica hotela do odpovedi rezervacije

Hotel ima pravico do odpovedi rezervacije, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme hotel odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin (izrednih razmer, nujnosti zaprtja hotela), za katere hotel ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredovala stranka) ali v primeru neprimernega obnašanja bodočega gosta. Plačilo oz. neplačilo odpovedi v izrednih razmerah je odvisna od dogovorov in zakonov v času višje sile.

Do spremembe rezervacije ima hotel pravico:

 • če so v rezervirani nastanitveni enoti potrebna nujna nepredvidljiva popravila, ki onemogočajo normalno in varno uporabo enote;
 • če je prišlo do dvojne rezervacije iste enote; v tem primeru je dolžan hotel gostu omogočati bivanje v enakovredni enoti, v kolikor pa to ni mogoče, ga lahko namesti v cenovno boljši enoti brezplačno ali v cenovno ugodnejši enoti, s tem da se povrne razlika v ceni enot; v kolikor zamenjava enot ni mogoča, se hotel v največji možni meri potrudi poiskati enakovredno namestitev brezplačno v kraju oziroma v celoti povrne stroške rezervacije.

Plačilna sredstva so:

 • gotovina;
 • kreditne kartice:
  • v tem primeru je potrebno posredovati naslednje podatke: tip kartice, ime in priimek lastnika, številko, veljavnost;
  • kreditne kartice, ki jih hotel sprejema so: Visa, Euro/Mastercard, JCB, Maestro, UnionPay;
  • za vse rezervacije se zahteva jamstvo kreditnih kartic, ki so veljavne za celoten čas bivanja; ob prijavi v hotel je potrebno predložite tisto kartico, s katero ste opravili rezervacijo;
 • nakazilo na transakcijskega računa podjetja (SBERBANK D.D., IBAN SI56 3000 0001 7147 211,swift: SABRSI2X ali SKB d.d., IBAN SI56 0318 6100 5528 732, swift: SKBASI2X).

Vse cene, navedene na tej strani, so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izrecno navedeno drugače. Turistična taksa je dodatna plačilna postavka, ki je odvisna od dejanskega števila oseb in nočitev, in zato ni vključena v ceno nočitve.

Na dan odjave, je potrebno poračunati še turistično takso in dodatni stroški nastali v času bivanja v hotelu. Dodatni stroški so posledica koriščenja dodatnih uslug, ki jih nudi hotel, ali pa kot posledica nastale škode. Ob odjavi iz hotela morajo biti vsi neporavnani stroški plačani v celoti.

Obvezna doplačila:

 • turistična taksa:
  • cena takse je predpisana občinska taksa, katere višina se letno usklajuje;
  • odrasla oseba plača polno predpisano vrednost in otroci od 7-18 let pa polovično vrednost;
  • taksa se poračuna ob odjavi iz hotela;
 • končno čiščenje apartmaja – 20 eur;
 • pozen odhod: 50 eur;
 • dodatna osebe v enoti – 35 eur na noč;
 • apartma, družinska – štiriposteljna soba: se plačata po številu oseb v enoti (2, 3, 4 osebe);
 • neprijavljene osebe, spanje in razgrajanje oz. neupoštevanje pravil hišnega reda – 80 eur.

Opcijska doplačila:

 • Zajtrk – apartma – 10 eur na osebo na zajtrk;
 • minibar – porabljeni izdelki po predloženem ceniku;
 • uporaba IR savne s solnim uparjalnikom – 10 eur na osebo na 1 uporabo;
 • povzročena škoda, katero vrednost oceni lastnik glede na nabavno vrednost, stroške montaże in transporta ter posredno povzročene škode, ki nastane zaradi nezmožnosti uporabe nastanitve, dela nastanitve ali storitve za druge goste:
  • izguba ključa oz. nevračilo ob odhodu – 30 eur;
  • kajenje – 150,00 EUR;
  • razbita luč – 100 eur;
  • razbit ali poškodovan televizijski sprejemnik – 800 eur;
  • razbit ali poškodovan minibar – 200 eur;
  • strgana ali poškodovana zavesa – 200 eur;
  • poškodba notranjih lesenih elementov, pohištva, oken, vrat, fasade (trk z avtomobilom) in podobna škoda se zaračuna glede na oceno popravila pristojne strokovne osebe.

Končna določila

Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kranju.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.vandot.si.

Vandot